Mesiace a roky ubiehajú a sú stále vzdialenejšie, ale krásna chviľa presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času.  Leonardo da Vinci
Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka. Albert Einstein
Hľadám myšlienky a slová, ako obhajovať dobrovoľnícke aktivity - všetko v nich je pozitívne!             D o b r o v o ľ n í c t v o  -  to je  nie je ľahostajnosť                                    -  to je ochota pomôcť tam, kde sa dá a kde                                       môžeme/ v rôznych oblastiach/                                    -  to je dobrý pocit       Najviac vnímame naše okolie, životné prostredie - každý to vidí inak, podľa vlastnej otvorenosti. Čistota a poriadok je podľa mňa  1. stupeň kultúrnosti - formuje deti, nás dospelákov. Čisté prostredie bez odpadkov, burín, hrdzavín prináša spokojnosť  a je to to najvhodnejšie skrášlenie okolia, v ktorom žijeme.       V Banskej Bystrici je veľa krás , ale aj veľa miest a častí mesta k zlepšeniu a náprave  - o systematické a účinnejšie čistenie, ú d r ž b u , o p r a v y  - pravdaže najlepšie s plným využitím organizácí a ľudí, na to určenými. Bez nutnosti nových finančných nárokov. A že je tu možností práce neúrekom práve pre ne  a pre súčasne nezamestnaných, o tom nie je pochýb, to vie každý!       Ano, pričiniť sa o dobrú vec, ktorá je verejne prospešná, je určite dobrý pocit. To budem vždy podporovať, s tým naplno súhlasím.             S poďakovaním a pozdravom       Jindra Grajzeľová                   
Správna cesta je zložená z prekážok,ak nečelíš žiadným prekážkam,potom pravdepodobne kráčaš po nesprávnej ceste.
Milan Rúfus: Nedeľná modlitba za otcové ruky   Otcové ruky na večernom stole. Také sú veľké ako taniere. O chvíľu pôjde preč - kúpiť chlieb za mozole. Iba čo doje zvyšky večere. Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budeme znova sedieť za stolom A moja dlaň sa v jeho stratí, akoby jej tam ani nebolo. A ja viem veru, čo sa možno stane, že vyhŕkne mi slza na líčko. Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane ako ružové vtáčie vajíčko. Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke. A bude sa mi, Bože, sladko spať. Akoby som spal na nebeskej lúke. A ničoho sa nebudem už báť.
Nikdy sa vám nepodarí vyšplhať po rebríku úspechu ,pokiaľ budete mať ruky vo vreckách.
Žite každý deň v prítomností a učiňte ho krásným.
Naše správanie je výsledkomnálady,v ktorej sa práve nachadzame.Nauč sa ovladať svoju náladu a staneš sa pánom svojho správania.
Keď vyžarujete tu správnu energiu,pritiahnete k sebe ľudí aj priležitostí.
Nenechajte včerajšok, aby vám zobral príliš veľa z dneška.
Víťazstvo patrí tým najvytrvalejším. Buď vždy veselý- to je najlepšia medicína. Veselosť je filozofia veľmi málo pestovaná. Je slnečnou stranou života.
Nepozerajte sa smutne za minulosťou,už sa nevráti.Radšie múdro využite prítomnosť.
Dejiny prírodných vied sú plné príkladov,že znajblaznivejších nápadov klíčia genialné myšlienky.