Usmievaj sa - zvýšiš cenu svojej tváre. Rabíndranáth Thákur
Želáme Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu, v pondelok veľký zhon, ženám šibačov plný dom.... (Vinš pre Vás ... )
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. (Vinš pre Vás :-) )
Keď na Veľký piatok nie je mráz , býva mnoho hríbov. (Ľudová pranostika)
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa. Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí. (Vinš)
Viera znamená pochopenie zmyslu života a uznanie povinností vyplývajúcich z tohto pochopenia. (Slovenské príslovie)
 Každú ľudskú chybu možno odpustiť, iba neľudskosť nie. (Walt  WHITMAN, 1819-1892 americký básnik a publicista.)
Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby. (René Descartes, nar.31.03.1596)
Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.   (René Descartes, nar.31.03.1596)
 Najťažšou skúškou ľudskej statočnosti je, keď človek zostane sám. (Jules Verne)
Mladosť by bola krásnym obdobím života, keby prichádzala oveľa neskôr.   (Charles Chaplin)
Konať drobné veci s láskou, znášať zlú náladu niekoho a nedať sa s ňou strhnúť, zostať pokojný pri netaktnom správaní partnera, vlastný sklon k jedovatej irónii zmeniť na humor, svoju chladnú tvár si pretepliť žartom zo seba - také veci kým prejavom ľudskosti. (František Saleský) 
Konať drobné veci s láskou, znášať zlú náladu niekoho a nedať sa s ňou strhnúť, zostať pokojný pri netaktnom správaní partnera, vlastný sklon k jedovatej irónii zmeniť na humor, svoju chladnú tvár si pretepliť žartom zo seba - také veci kým prejavom ľudskosti. (František Saleský)