• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 28.6.2012

Nikdy nie je príliš neskoro, aby sme boli tými, kým sme mohli byť.  
(G. Eliot)