• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 26.6.2012

Ten, kto žije v súlade sám so sebou, žije v súlade aj so svetom.
(M. Aurelius)