• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 24.11.2016

 „Buď zdravý a šťastný, a tak cez seba pomožeš stať sa zdravými a šťastnými ľudí vo svojom okolí : 
- začni od seba“. 
Tetyana Karásková