• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 21.11.2017

Vždy existujú dve možnosti v živote ... akceptovať podmienky v akých žijeme, alebo prevziať zodpovednosť za ich zmenu ...