• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 19.4.2015

Neočakávané príležitosti a spontánosti obohacujú životné momenty, z ktorých sa skladá život.