• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 16.7.2015

  " Minulosť je len minulosť. Nemôžete ju zmeniť. Takže keď aj občas niečo urobíte zle, výčitky sú len strata času a mali by ste ísť ďalej."
 
                                                                 Richard Branson