• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 15.11.2018

To, čo sa deje nie je dôležite- dôležitá je motivácia s akou niečo robíme.