• Autor: AkSen o.z.

Myšlienka dňa 13.6.2012

Pes má krásu bez ješitnosti, silu bez krutosti a ľudské cnosti bez ľudských nectností.
( Lord Byron)