Aktivity

  • Auteur: AkSen o.z.

Nová lepšia webstranka pre seniorov

Ilustračný obrázok

Od roku 2009 sa AkSen venuje zlepšeniu života seniorov vytvorením platformy, a to tak IT, ako aj fyzickej, kde seniori môžu žiť svoje sny, byť lepšie informovaní, byť aktívni a viac nezávislí. Staráme sa o tých, ktorí potrebujú pomoc návštevovaním seniorov v domovoch dôchodcov, organizovaním konferencií o starostlivosti pri Alzheimerovej chorobe i ďalšími aktivitami. Jedným z našich hlavných nástrojov je webová stránka, na ktorej môžu seniori tráviť svoj voľný čas bezpečne, nájsť informácie a dozvedieť sa o našich aktivitách. Na základe nedávnej spätnej väzby od našich členov však webová stránka už nie je úplne v súlade s ich očakávaniami. Blíži sa 10te výročie založenia AkSenu a to je skvelá príležitosť na výrazné vylepšenia - "facelift" našej webovej stránky ako darček pre našich seniorov.

 

Čo chceme dosiahnuť?
Aj ako mimovládna organizácia sa snažíme byť čo najviac finančne nezávislí. Hľadáme tiež pre našich členov inovatívne a originálne riešenia, ktoré im umožnia žiť šťastnejší a zdravší život. Naša nová škálovateľná webová platforma umožní presne to pre seniorov na Slovensku, v Českej republike a možno i vo ďalších krajinách.

Dúfame, že sa nám podarí vybudovať webovú stránku, ktorá naplní čo najlepšie potreby seniorov. Spolupracujeme s niekoľkými ďalšími organizáciami, aby sme na novú webovú stránku priniesli viac zaujímavých funkcií, napríklad vzdelávacie videá a hry na zlepšenie pamäti. Chceme našim regionálnym centrám poskytnúť viac priestoru, umožniť im komunikovať so svojimi členmi a poskytovať online registráciu na podujatia AkSen.

Ak by ste si priali prispiet do AkSenu na náš IT projekt navštívte našu kampaň: https://aksen.darujme.sk/2835/

Ďakujeme Vám!