Psychológia

  • Auteur: AkSen o.z.

Etikoterapia - mimoriadne v AkSen Piešťanoch

Ilustračný obrázok

Etikoterapia je autoterapiou, pretože každý hľadá a môže objaviť iba pravdu sám o sebe a preberať tak zodpovednosť sám za seba a za svoje myšlienky aj činy.

Je autognostickou, sebapoznávacou metódou. Etikoterapiou človek rozpoznáva, ktoré jeho postoje sú správne a ktoré nie vzhľadom na cieľ života. V ich dosahovaní mu bránia toxické postoje a naučené schémy, často odovzdávané z generácie na generáciu. Napríklad sebaspochybňovanie, sebaodmietanie, sebanenávisť, alebo bezmocnosť.

(Vladimír Červenák)

V pondelok 16.6.2014 o 9.00 hod sa môžete zúčastniť mimoriadnej prednášky s p.Červenákom v AkSen centre v Piešťanoch.

Vstup 5€