Astronómia na Slovensku v minulosti

Adresa organizácie:

AkSen

Kedy:

Mardi, Février 27, 2018 - 17:30 - 18:00

Kde:

AkSen
Sládkovičova 11
92101 Piešťany
Slovakia

Popis:

Dejinami astronómie nás prevedie Mgr. Stanislav Šišulák, PhD.
Sekcia histórie astronómie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Slovenský zväz astronómov
Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. je absolvent doktorandského štúdia v Oddelení dejín vied a techniky v Historickom ústave SAV. Oblasťou jeho záujmu je spoznávanie vesmíru ľudstvom v minulosti. Špecializuje sa na obdobie včasného novoveku (najmä 17. storočie), o ktorom aj prednáša a publikuje. Spolupracuje so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove na príprave obsahovej náplne súťaže Čo vieš o hviezdach? 
Prednáška je určená pre veľkých aj malých, všetkých čo sa zaujímajú o nebo nad našimi hlavami.
Tím AkSen