Životný štýl

Pre predchádzanie a liečenie rôznych chorôb je žiaduce v každom veku, nevynímajúc staroby dodržiavanie zdravého životného štýlu a to hlavne dodržiavanie týchto opatrení:


Záľuby a záujmy

Väčšina ľudí pri pomyslení nato, čo bude robiť, keď pôjde do dôchodku sa teší, že sa bude venovať všetkým svojím aktivitám, na ktoré predtým mali iba minimálne času. Keď sa tak
len trocha pozastavíme a zamyslíme tých aktivít je skutočne nesmierne mnoho a to:


Kanisterapia - Canistherapy

Z latinských slov: canis - pes, therapia – liečba. Základom je využitie pozitívneho pôsobenia psa na zdravie človeka. Je to cielené pôsobenie psa na psychický stav pacienta formou vytvárania kontaktu pacienta so psom. Napomáha odbúravať stres (a súčasne strach) z bolestí pri rehabilitačných cvičeniach, tiež ťažké depresie po prekonaní silne traumatických príhod.


Detox

Dobrý deň,

chcela by som sa s vami podeliť o moje zážitky z detoxikačného pobytu, ktorý som absolvovala koncom marca tohto roka v Senci.  Organizuje ho škola verejného zdravia, ktorú vedie MUDr. Fulová (pôvodným povolaním detská lekárka, v súčasnosti pracuje ako lekár – diagnostik). Školu verejného zdravia vedie už druhé desaťročie od jej vzniku. Je nadšeným propagátorom zdravej výživy a biologickej medicíny. Vedie bezplatnú poradňu Školy verejného zdravia.  Publikuje a organizuje  odborné prednášky a kurzy.