INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o.

Co je Bazální stimulace®
„Bazální stimulace® pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče.“ PhDr. Karolína Friedlová, jednatelka INSTITUTu Bazální stimulace®
 
Pani PhDr. Karolína Friedlová prednášala na Seminári o Alzheimerovej chorobe v Piešťanoch 26.09.2014 o koncepte Bazálnej stimulácie®. Tento koncept by sa mal stať samozrejmosťou vo všetkých opatrovateľských zariadeniach, ktoré chcú svojim klientom poskytnúť maximálnu starostlivosť zo zachovaním autonómie klienta.
Dne 2. 12. 2009 Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky udělilo INSTITUTU Bazální stimulace® Rozhodnutí o uskutečňování Vzdělávacího programu Bazální stimulace® jako akreditovaného studijního programu soustavného vzdělávání ve zdravotnických povoláních lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent (certifikovaná pracovní činnost).
Ďakujeme pani PhDr. Karolíne Friedlové za jej veľký osobný prínos v oblasti zavedenia Konceptu Bazální stimulace® do praxe.

www.bazalni-stimulace.cz

Trnavský kraj