Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Verejná knižnica M.Kováča v Banskej Bystrici sa stala prvým oficiálnym partnerom AkSen o.z. v tomto meste. Vďaka jej podpore sme mohli uskutočniť ďalší s týždňových kurzov počítačových zručností pre seniorov v rámci projektu "Starci na chmailu" podporeným Vianočným bazárom chalaňov z roku 2012.
Verejný knižnica M.Kováča v Banskej Bystrici zároveň poskytla prvé útočisko pre stretávanie sa seniorov - členov AkSen o.z. v Banskej Bystrici.

www.vkmk.sk

Banskobystrický kraj