Psychológia

  • Author: AkSen o.z.

Deň matiek!

Milé seniorky!

Nakoľko mnohé z Vás sú matky, babičky či prababičky k Vášmu dnešnému sviatku Vám chceme popriať všetko najlepšie a zároveň Vám priniesť aj niekoľko informácií o vzniku Vášho dňa.

Pravidelne už niekoľko rokov vždy druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek.   Pôvod tejto oslavy siaha až do starovekého Grécka a Ríma. Korene Dňa matiek siahajú do Veľkej Británie, kde oslava matiek (pod názvom Mothering Sunday) bola oslavovaná skôr ako uzrela svetlo v USA. Oslavy Dňa matiek je fenomén starý ani nie sto rokov a vďačíme zaň tvrdej práci priekopníčok žien vtedajšej dobe, Julia Ward Howe a Anna Jarvis, ktoré sa zapríčinili o vznik Dňa matiek. Dnes sa tento deň oslavuje v 46 krajinách a je veľmi populárny. Milióny ľudí využívajú tento deň ako príležitosť vyjadriť matkám svoju úctu, poďakovanie a podporu.

Najstaršie dejiny vzniku Dňa matiek siahajú do starovekého Grécka, kde sa konal  každoročný jarný festival venovaný na počesť manželky Cronusa, Rhea, matke mnohých božstiev v gréckej mytologií.

V antickom Ríme tiež oslavovali jarný festival nazvaný Hilaria určený Cybele, matke bohyni. Táto ceremónia začala asi 250 rokov pred Kristom. Oslava sa konala v chráme  Cybele, trvala asi tri dni a  zahŕňala sprievody, hry a maškarády.

Pôvodní kresťania oslavovali Deň matiek  počas festivalu na štvrtú pôstnu nedeľu na počesť Panny Márie, matky Krista. V Anglicku potom rozšírili túto oslavu o všetky matky a tento deň nazvali Dňom matiek.

 

História Dňa matiek:

Novšia história siaha do Anglicka, 1600. Tu bol Deň matiek oslavovaný každoročne  štvrtú pôstnu nedeľu, na počesť matky. Po bohoslužbe v kostole deti priniesli darček a kvet matke aby jej vzdali hold. Pri tejto príležitosti zamestnanci, učni a všetci, tí ktorí sa zdržiavali ďalej od domova boli vyzývaní svojimi zamestnávateľmi aby navštívili svoje matky a uctili si ich. Tradične deti so sebou priniesli darček a špeciálny ovocný koláč alebo ovocné pečivo. Oslava Dňa matiek skoro vymrela počas 19.storočia. Avšak po 2.svetovej vojne prišli opäť Američania s oslavou tohto dňa.

 

Nápad oficiálnej oslavy Dňa matiek v Amerike bol prvýkrát navrhnutý Juliou Ward Howe v  1872 . Julia bola spisovateľka ,aktivistka a poetka. Navrhla oslavovať Deň matiek a tento deň mal byt venovaný aj mieru. Napísala výzvu k ženám a vyzývala ich aby povstali proti vojne v tento deň. Julia neúnavne bojovala o Deň matiek ako sviatok a  jej nápad sa rozšíril medzi ľudí a tento deň sa začal oslavovať v máji.

 

Anna Jarvis:

Anna je považovaná za zakladateľku Dňa matiek v USA. Aj keď sa nikdy nevydala a nemala deti je známa ako matka Dňa matiek a tvrdo pracovala aby poskytla túto česť všetkým matkám. Inšpiráciou na vznik tohto dňa jej bola jej vlastná matka Anna Marie Reeves Jarvis .Pani Jarvis vyjadrila prianie, že raz musí niekto vyjadriť úctu všetkým matkám, živým i mŕtvym a vzdať im hold za všetko, čo vykonali. Anna ako milujúca dcéra nikdy nezabudla na matkine slova a keď jej matka v roku 1905 umrela, rozhodla sa naplniť jej prianie. S rastúcou nedbanlivosťou dospelých o svoje matky a jej túžbou uctiť si matky sa jej ambícia zvyšovala. Anna začala posielať biele karafiáty počas bohoslužieb v Graftone (West Virgina) na počesť jej matky. Tieto kvety boli obľúbene jej matky a symbolizovali čistú lásku k matkám. Neskôr Anna so svojimi priaznivcami začali posielať listy mocenským ľudom, aby lobovali pre úradne vyhlásenie Dňa matiek. Tvrdá práca sa vyplatila a do roku 1911 sa oslavoval ten deň v skoro každom štáte únie a 8.5. 1914 prezident W. Wilson podpísal uznesenie určujúce druhú nedeľu v máji ako Deň matiek.

 

Oslava Dňa matiek vo svete:

 

USA:

Deň matiek je tu štátnym sviatkom, oslavuje sa, premýšľa sa nad významom matiek v živote, ďakuje sa im za podporu, lásku. Na každom dome a každej dôležitej budove je vyvesená vlajka USA. Samozrejmosťou sú darčeky, kvety, karty.

 

Austrália:

V Austrálii oslavujú s veľkým nadšením, radosťou a oslavy sú ladené v podobnom tóne ako v USA. Ľudia samozrejme využívajú príležitosť vyjadriť svojím matkám úctu, lásku a vďačnosť. Rovnako je obľúbeným kvetom aj karafiát ako symbol tohto dňa. Deti v tento deň rozmaznávajú svoje matky tak, že im upečú špeciálny koláč, urobia raňajky do postele a dávajú rôzne darčeky.

 

Canada:

Tak ako v Amerike ,aj v Austrálii je Deň matiek veľmi obľúbeným sviatkom hneď po Vianociach a Valentíne. Deň matiek je festival so silnými emóciami, čo je do značnej miery spôsobené presvedčivými reklamnými stratégiami vo vyspelej Canade. Predaj kariet v tento deň láme rekordy. Mnoho ľudí ide na večeru alebo pripravia pre matky špeciálny koláč. V tento deň majú matky voľno od kuchyne.

 

India:

Koncept oslavy Dňa matiek je v Indii pomerne nový. Možno povedať, že menej ako 10 rokov a má veľký úspech. Globalizácia do značnej miery pomohla, aby tento západný, hlavne americky festival bolo cítiť aj tu v Indii. Úspechu Dňa matiek v Indii možno pripísať hlavne emócie, ktoré sú sprevádzané v tento deň. Tak ako v Indii aj všade na svete sú matky milované a uctievané. Rovnako ako na západe aj v Indii sa v tento deň premýšľa nad významom matky v živote. Čoho všetkého sa vzdala, aké útrapy prekonala a čo obetovala aby sme mali lepší život. V tento deň preto patrí poďakovanie za to akú konštantnú silu majú matky v našich životoch. Taktiež aj tu je obľúbené zasielanie kariet, príprava obedu pre matky, aby mali pokoj od kuchyne a tento deň mohli odpočívať. Tradícia dávania darčekov je samozrejmá. Povedomie o Dni matiek je rozšírenejšie vo väčších mestách ako menších mestách a dedinách. Práve vďaka rozvíjajúcemu sa trhu kariet je stále viac pripomínane ako je dôležité tento deň oslavovať. V hlavnom meste Dili začali vyrábať rôzne produkty pre ženy k tomu dňu a reštaurácie sa snažia nalákať ľudí rôznymi atrakciami. Média vytvárajú veľký "humbuk" so špeciálnym programom. Pri pohľade na tento deň v Indii je len otázne za aký čas sa stane Deň matiek národným festivalom.

 

Írsko:

V Írsku je Deň matiek oslavovaný štvrtú nedeľu pôstneho obdobia, čo zodpovedá Dňu matiek kedy je vo Veľkej Británii. Ale Íri rovnako ako ostatní oslavujú v tento deň na počesť matiek. Históriu Dňa matiek  v Írsku možno vysledovať až do stredoveku, kedy deti z chudobných rodín chodili pracovať ako služobníctvo a učni k bohatým. Raz v roku, polovici pôstneho obdobia tieto deti mohli ísť na návštevu do domovského kostola a následne za svojimi matkami, ktorým priniesli kvety a dievčatá upiekli špeciálnu tortu pre matky. Po priemyselnej revolúcii sa tento zvyk vytratil a až Američania po 2. svetovej vojne pomohli s obnovením kúzla tohto sviatku.

 

 

Mexico:

V Mexicu je Deň matiek určený na 10.mája a tento deň sa oslavuje vo farebnej móde. Oslavuje sa v kostole a vrchol akcie je orchester, ktorý hra „las mañanitas" a podávajú sa tradičné ranné jedlá pre mamy. Zvykom je taktiež dávať darčeky ako kvety, karty alebo ručne vyrobene darčeky ako znak úcty.

 

Nový Zéland:

Na Novom Zélande je tento deň veľký sviatok, vládne veľká eufória, ľudia cez deň chodia na pikniky do prírody alebo na večere. Matkám deti pripravia raňajky do postele alebo upečú pre nich špeciálny koláč. Niektorí chcú dať matkám odpočinok od kuchyne a preto tento deň strávia v kúpeľoch alebo na  kozmetickom ošetrení.

 

Južná Afrika:

Najčastejšie používaným kvetom je karafiát. Biely a ružový karafiát nosia pre matky ktoré žijú a biely je pre tie ktoré už medzi nami nie sú. Matky sú v tento deň hýčkané, mnohé deti im nosia raňajky do postele, vzhľadom k meniacemu sa životnému štýlu veľa ľudí pozýva svoje matky na večeru a taktiež obdarováva darčekmi- malé deti ručne vyrobené darčeky, staršie kupované.

 

Veľká Británia:

Deň matiek sa oslavuje štvrtú nedeľu v mesiaci pôstu. Vzhľadom k tomu nie je tento deň pevne stanovený a každý rok sa mení. V Anglicku oslavovali tento deň už v 17. storočí,  skôr než začal v USA. V tento deň dávali deti matkám kvety a kytice.

Prvý názov tohto dňa bola nedeľa matiek.

Najobľúbenejším kvetom na obdarovanie matky je v Anglicku ruža, druhým je karafiát a potom chryzantény. Veľmi obľúbene je aj pečenie špeciálnych koláčov pre matky, je to mandľová torta, tzv. materský koláč.

 

 

..krásnu nedeľu a ešte raz VŠETKO NAJLEPŠIE J