Vzdelávanie

  • Author: AkSen o.z.

Láska v krídlach 22.5. o 18 h

Ilustračný obrázok

V utorok 22.5.2018 o 18.00 h Vás pozývame na prednášku ornitológa Ericha Kubicu.

Dozviete sa zaujímavé informácie o jedinečnosti Chráneného areálu a Chráneného vtáčieho územia Sĺňava.  

Životopis

Erich Kubica sa narodil v Piešťanoch, ale časť detstva prežil v Rakúsku (Salzkammergutu), odkiaľ pochádzala jeho matka. Práve tu sa spoznal s mnohými vtáčkarmi a naučil sa chovať zvieratá. Už jeho prastarý otec sa okrem chovu oviec, venoval i chovu vtákov a bol odborníkom vo výuke spevu samčekov hýľov lesných, ktorých dokázal naučiť zapískať plynule až 3 pesničky.
Druhú polovicu svojho detstva prežil na Slovensku v obci Svätý Kríž nad Váhom (Považany). Tam sa zoznámil so skutočnou prírodou, kde začal spoznávať nielen okolitú prírodu, ale i všetko čo v nej žilo, najmä voľne žijúce vtáctvo. Tu spoločne so svojím otcom sa venovali chovu kanárikov a hydiny. Po presťahovaní do Piešťan so záujmom sledoval okolitú prírodu tohto regiónu. Tu po boku ornitológa Viliama Kubána sa dokonale naučil spoznávať našu i zahraničnú avifaunu a zúčastňoval sa i praktických odchytov a krúžkovania vtákov. V roku 1976, po úspešnom absolvovaní ornitologických skúšok v Prahe u dr. Veselovského a dr. Formánka, sa stáva členom a krúžkovateľom Československej ornitologickej spoločnosti. Tejto svojej činnosti sa venuje už takmer štyri desaťročia. Popri tom je však aj zanieteným chovateľom a v roku 1982 vstupuje do Slovenského zväzu chovateľov. V Piešťanoch bol predsedom a tajomníkom tejto organizácie. Dodnes sa venuje chovu exotického vtáctva i kanárikov. V roku 1985 sa stal členom Klubu chovateľov mäkkožravého vtáctva v Trnave. Vo svojej činnosti sa najviac zaoberal chovom hrabavej hydiny, drobného exotického vtáctva, austrálskych papagájov, kardinálov, ktorých choval 5 druhov, venoval sa i mutačným formám európskej fauny, ale najviac sa venoval chovu kanárikov.
V r. 1991 sa stal posudzovateľom exotického vtáctva a vstupuje do Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov, ktorý sídlil v Spišskej Novej Vsi. Počas celého svojho pôsobenia v chovateľstve sa venoval a venuje štúdiu zahraničnej i našej odbornej chovateľskej literatúry. Jeho špecializáciou je posudzovanie farebných, postavových kanárikov, eurofauny a jej krížencov.
V roku 2002 sa stáva spoluzakladateľom Slovenského národného chovateľského spolku farebných, postavových kanárikov a krížencov, kde zastáva funkciu viceprezidenta.
V roku 2007, počas zasadania kongresu EE v Piešťanoch, bol zvolený do štandardovej komisie EE - vtáky a stal sa delegátom SZCH na kongresoch EE i C.O.M. V priebehu svojej činnosti absolvoval školenie a skúšky v Rakúsku na Európskeho posudzovateľa a preto na rok 2013 dostal pozvanie na zloženie skúšok na medzinárodného posudzovateľa v rámci C.O.M. Doposiaľ vo svojej bohatej chovateľskej kariére posudzoval na rôznych významných chovateľských podujatiach doma i v zahraničí, z ktorých spomeniem ORNITU, EXOTU, Európska výstava v Nitre, Národná výstava vo Welse (Rakúsko), Národná výstava vo Wiener Neustadte (Rakúsko). Je prednášateľom na školeniach posudzovateľov, kde informuje o najnovších poznatkoch zo sveta v chovateľstve.
Jeho doterajšie chovateľské úspechy: 5. miesto na Svetovom šampionáte C.O.M v Španielsku (2000) so stehlíkom zeleným achátovým; Exot Olomouc (2003) 3 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily, ORNITA Trenčín (1995) spolu s manželkou za kanáriky fife fancy titul Šampión SR; ORNITA v Kálnici (1998) - Šampión výstavy za ryžovníka sivého; ORNITA v Žiline (1999) Šampión SR za farebného kanárika. Okrem týchto ocenení získal množstvo ocenení na miestnych, okresných i regionálnych výstavách na Slovensku. Za svoju doterajšiu chovateľskú činnosť bol ocenený viac v zahraničí než na Slovensku. V roku 2011 dostal Erich Kubica Striebornú medailu "Za rozvoj a vynikajúcu činnosť v chovateľstve" od rakúskeho chovateľského zväzu.
V máji 2017 mu primátor mesta Piešťany udelil ocenenie v kategórii Osobnosť v environmentálnej oblasti za rok 2016 za jeho aktivity, vďaka ktorým že sa v Piešťanoch usadili labute, za jeho odborné články, ktoré publikuje v zahraničných periodikách a za to, že svojou prácou chráni životné prostredie v našom regióne.

Zdroj: Piešťanské informačné centrum

http://www.pic-piestany.sk/o-meste/vyznamne-osobnosti/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=0157786