Financie

  • Author: AkSen o.z.

Deriváty

Deriváty sú druh investície, pri ktorých výnos a riziko može závisieť od jedného alebo viacerých cenných papierov. Zálovislosť môže byť aj nelineárna, teda napr. v prípade vzostupu sa výnos správa inak, ako v prípade poklesu ceny cenného papiera. Najbežnejšími druhmi derivátov sú opcie a termínované obchody.