Financie

  • Author: AkSen o.z.

Poistenie

Finanční poradcovia nám často ponúkajú životné a dôchodkové poistenie ako formu investície. Takáto forma investície zväčša prináša atraktívny výnos, treba si však uvedomiť, že finančné prostriedky sú viazané na veľmi dlhú dobu a spravidla nie sú prístupné po celú dobu trvania poistnej zmluvy. Jedinou cestou ako sa dostať k vloženým peniazom pred ukončením poistnej doby, je zrušenie zmluvy. V takom prípade je však väčšinou vyplatená iba určitá časť investovaných prostriedkov, nie je teda zaručená 100% návratnosť. Čím skôr zmluvu zrušíte, tým menšie percento pôvodného vkladu vám bude vyplatené.

Poistenia tiež investujú Vami vloženú sumu s rôznym stupňom rizika. Dobre si overte, aké riziko zahŕňa vaše poistenie!
 


Comments

Andrej Krajňák

EURO -seniorom to najlepšie...
Momentálne sa javí na finančnom trhu najlepší produkt pre seniorov EURO: Euro obsahuje: 3% sporiteľský účt, urazové poistenie, 4x v roku žrebovanie 3900 €.
Vklad sporením: 20 resp. 40 €/mesiac; 225 resp. 450 €/rok a tiež vklad v ľubovoľnej výške na sporiteľský účet.
Poistné je celé vrátené pri dožití 10,20 resp.30rokov, podľa dohody.
Predčasné plnenie je možné.
Sporiteľský účet 3 % je k dispozícií po celú dobu sporenia.
Poistenie je bez skúmania zdravotného stavu a bez obmedzenia veku.
Adresný sponzoring klienta 20 respektíve 40 €.
Sponzoring "Sporí celá rodina" cca 184 €.
Produkt nepodlieha dedičskému konaniu, disponuje s ním vopred určená oprávnená osoba.
 
Krajňák Andrej Wclub
pri AR Wustenrot, Národná 8, B.Bystrica
0905444921; e-mail:andrej.krajnak@wuestenrot.sk
 
Poznámka: Kontaktujte iba tento Wklub, inde vám nebude v plnej miere vyhovené.


Andrej Krajňák

Horská služba pomôže kazdemu, zadarmo iba poistenému... Ročné poistné iba cca 20 €.