Vzdelávanie

  • Author: AkSen o.z.

Vplyv atómovej eletrárne na okolie z pohľadu meteorológie

Ilustračný obrázok

Stanovenie vplyvu atómovej elektrárne na okolie je náročnou úlohou, ktorá sa rieši s využitím poznatkov z mnohých odborných oblastí. Meteorológia a klimatológia majú vzhľadom na skutočnosť, že atmosféra je prostredím, v ktorom sa šíria rádioaktívne emisie z elektrárne tiež veľký význam. Pre popis šírenia v atmosfére a výpočet dávok sa používajú teoretické modely z oblasti meteorológie a rozsiahle súbory meteorologických a klimatologických dát. Mimoriadny význam majú operatívne meteorologické dáta pri riešení potenciálnych a reálnych jadrových havárií. Menej známym faktorom sú výsledky hodnotenia efektov tepelného znečistenia atmosféry emisiami tepla z chladiacich veží atómových elektrární. Prednáška sa bude zaoberať všetkými spomenutými meteorologickými aplikáciami

Ing. Štefan Škulec, PhD.

prednáška bude v AkSen na Sládkovičovej 11,

v utorok, 6.2.2018 o 17:00hod