Financie

  • Author: AkSen o.z.

Cenné papiere

Existuje množstvo rôznych cenných papierov, ale dve základné kategórie s ktorými sa máme možnosť stretnúť, sú akcie a obligácie. Akcie a obligácie majú veľmi rozdielne charakteristiky a prinášaju rôzne šance a riziká.

Akcie sú v podstave vlastníckym podielom v istej firme. Ich výnos preto v prvom rade závisí od prosperity tejto firmy. To však nie je jediný zdroj prípadných výnosov a strát. Väčšina akcií s ktorými sa stretávame, je verejne obchodovaná na finančných trhoch. Ich cena preto závisí aj od dopytu a ponuky na trhu. V istých situáciach , napr. v obdobiach finančnej krízy, môžu z toho dôvodu klesať aj ceny akcií prosperujúcich firiem.

Kto sa rozhodne investovať do akcií, mal by si byť vedomý rizík, ktoré takáto investícia prináša.
Obligácie sú finančné certifikáty, ktorým investor dáva úver inštitúciam a firmám, za daných výnosových podmienok. Výnos pri obligáciach sa nazýva kupón.
Štandartné obligácie majú garantovaný kapitál (investovanú sumu) ku koncu svojej životnosti a garantovaný ročný výnos, za podmienky, že inštitúcia či firma neskrachuje.
V priebehu životnosti však môže obligácia strácať či naberať na cene, podľa situácie na trhu.