Financie

  • Author: AkSen o.z.

Účet

Každý z nás vlastní nejaký účet. Väčšina z nás vlastní aspoň bežný (sporožirový) účet, ktorý používame hlavne na prijímanie bežných platieb a na úhrady. Prvotnou funkciou bežných účtov sú prichádzajúce a odchádzajúce platby a preto ponúkajú len minimálny výnos vo forme nízkeho úroku. Jeho výhodou je však okamžitý prístup k peniazom a takmer žiadne riziko. Jediné riziko predstavuje krach finančnej inštitúcie, kde sú peniaze uložené. Pred týmto rizikom nás má chrániť štátna garancia. Jej vydávanie však závisí od štátu a mení sa v čase, spravidla má obmedzenú výšku, takže je lepšie ju vnímať ako poslednú záchranu a nastaviť si financie tak, aby nemusela byť nikdy aplikovaná.

Vyšší úrok prinášajú účty, kde sú peniaze investované na dlhšiu dobu a sú nám prístupné iba za určitých podmienok (napr. termínované vklady)