Financie

 • Author: AkSen o.z.

Hospodárenie s financiami

Súčasťou života každého z nás je hospodárenie s financiami. Naše príjmy a majetok musíme spravovať tak, aby sme dokázali pokryť bežné každodenné výdavky a raz za čas aj väčsie investície. Nie je to ľahká úloha. Dôkladné plánovanie, zváženie vlastných potrieb, cieľov a možností a dodržiavanie niektorých základných pravidiel nám ju však môže podstatne uľahčiť.
Predtým ako začneme uvažovať o investovaní, je potrebné dôkladne si zanalyzovať takzvané aktíva a pasíva.
Prebytočné príjmy a finančné rezervy je možné investovať rôznymi spôsobmi. Ponuka finančných produktov je veľká, stretávame sa s nimi všade: propagujú ich finanční poradcovia v bankách, poisťovniach, dokonca aj na pošte, počujeme o nich v televízii a čítame o nich v novinách. Reklama a predajcovia finančných produktov bohužiaľ nie vždy podajú úplné informácie a preto je veľmi dôležité byť dostatočne informovaný na to, aby sme mohli spraviť správne rozhodnutie.
Cieľom väčšiny z nás je získať určitý výnos. V žiadnom prípade však nestačí jednoducho porovnať rôzne finančné produkty podľa výnosu! Výška výnosu spravidla závisí od viacerých faktorov. Najdôležitejšie sú:

 • Dĺžka doby investovania
 • Množstvo rizika

Čim dlhšia je doba počas ktorej nemáme prístup k investovaným peniazom a čím vyššie je riziko, tým vyšší je spravidla aj výnos. Základné pravidlo ktoré treba mať vždy na mysli je, že “nič nie je zadarmo”. Ak sa vám zdá byť istá investícia veľmi výhodná (alebo vám ju tak prezetujú finanční poradcovia) spýtajte sa na jej nevýhody a zvážte, či ste ochotný a schopný ich akceptovať. Nikdy o investíciách nerozhodujte pod časovým tlakom, ale nechajte si dosť času na premyslenie. Zlé rozhodnutie može spôsobiť neskoršie straty, alebo problémy s prístupom k peniazom práve v čase, ked ich najviac potrebujete. Ďalšie dôležité pravidlo je “nehádzať všetko do jedného vreca”, teda rozložiť peniaze do niekoľkých nezávislých investícií, čiže diverzifikovať. Najlepšie je rozdeliť peniaze do investícií s rozdielnymi charakteristikami v rôznych finančných inštitúciách. Tak môžeme znížiť naše riziká a pravdepodobnosť vysokej straty.
Každý druh investície má svoje pre a proti. Tu spomenieme iba najbežnejšie typy a ich hlavné charakteristiky, výhody a nevýhody.

Tu je niekoľko dôležitých otázok, ktoré by ste si mali zodpovedať (alebo ich položiť tomu kto vám investíciu sprostredkováva) predtým, ako sa rozhodnete:

 • Mám garantovaný návrat 100% svojich investovaných prostriedkov?
 • Ako často môžem s investovanými peniazmi disponovať (vybrať peniaze)?
 • Musím pred výberom určitej sumy banku informovať určitý čas vopred?
 • Od čoho závisí výška výnosu?
 • Je výnos garantovaný, alebo nie?
 • Do akých cenných papierov alebo iných finančných nástrojov budú moje peniaze investované?
 • Kto presne bude spravovať investované peniaze? Je to banka kde som peniaze do tejto investície vkladal, alebo iný subjekt?
 • V ktorej inštitúcii budú moje peniaze a investície uložené? Čo sa stane, ak táto inštitúcia skrachuje, sú moje peniaze a investície v takom prípade chránené pred stratou (vyňaté z majetku tejto inštitúcie)?
 • Kde sa môžem informovať o súčasnom stave mojej investície?
 • Ako je výnos z investície zdanený?