Projekty a akcie

  • Author: AkSen o.z.

2.ročník výstavy "Zlaté ručičky našej babičky"

Ilustračný obrázok

AkSen o.z.pripravuje výstavu ručných prác - výšiviek, paličkovaných dekorácií,ale aj ručných prác pletených i háčkovaných.

2.ročník výstavy sa bude konať v dňoch 15.až 18. okt,2013 v priestoroch kina Fontána, pod záštitou MsKS Piešťany.

Výstava sa uskutoční z príležitosti "Mesiaca úcty k starším".

Exponáty na výstavu budeme preberať v priestoroch AkSenu na Teplickej ul. 58,

v dňoch 9.-11.okt.2013 od 14.-17.hod.

Výrobky budú riadne evidované .

Výstavou chceme prezentovať šikovnosť a zručnosť našich predkov, ale aj súčastnej generácie.

 

Kontakt.:M.Staneková

č.t. 0907 153 402