Projekty a akcie

  • Author: AkSen o.z.

Chceme pobočku AkSen v Banskej Bystrici - kontaktujte sa : ncegledyova@aksen.sk

Vážení a milí  členovia o.z. AKSEN - Aktívny senior v regióne Banská Bystrica,

 

 

BYŤ  AKTÍVNY a združovať sa...

 

Toto je zmena, ktorá v nás evokuje ďalej tvoriť a odovzdávať.

Život je aj v seniorskom veku ešte naplniteľný aktivitami, ktoré sme nemohli, alebo nemali kedy si splniť v profesionálnom živote.

No a hlavne ,nie sme záťažou pre naše deti...spoločnosť,  ani sebe.

Veľmi pekne ďakujem Vám, ktorí ste sa ozvali na môj  prvý list. Vaše e-maily máme odložené a potešilo nás najmä to, že sa chcete aktívne podieľať na založení a fungovaní regionálneho centra AKSEN. Vaša ponuka je vítaná!

 

Začali  sme ako zakladajúci mini tím v Banskej Bystrici:

 

Natália Ceglédyová, aktívne na dôchodku cca 4roky .Vzdelaním som chemická inžinierka,

            celý profesionálny život som pracovala v potravinárskom sektore-   

            vývoj, výroba, obchod, súkromné podnikanie v gastronómii.

Teraz som „opäť študentka“ - Univerzita tretieho veku -odbor Zdravie a výživa.

Ale mám aj hoby- malú divadelnú kaviarničku v Bábkovom divadle na Rázcestí, ktorej prevádzková doba je len počas predstavení v nedeľu pre deti a v utorok a v stredu pri večerných divadelných predstaveniach pre dospelých.

Ste srdečne vítaní v divadle BDRN BB!

Ani to mi však nie je dosť na naplnenie túžby byť aktívny senior,preto som sa

18.-19. júla zúčastnila školenia regionálnych zástupcov AKSEN v Piešťanoch, a tu ma to chytilo – AKSEN pretaviť do B.Bystrice.

 

Mária Vozárová - som už 10 rokov na dôchodku, vzdelaním inžinierka ,38 rokov som

           učila na Obchodnej akadémi  v Banskej Bystrici (predtým Stredná ekonomická škola)    odborné predmety súvisiace s písomnou komunikáciou. Už viac rokov sa podieľam

           na práci občianskej rady na Fončorde v Banskej Bystrici.

 

Naše prvé aktivity a činnosti, čo sa nám podarilo:

 

·         S  vedením AKSENU  sme dolaďovali  základné pravidlá a komunikačné kanály  pre vznikajúce regióny v BB, KE,ZA,PO,NZ...

 

Pani  Ing.Lucia Orviská , riaditeľka AkSen o.z. a pani Mgr.Jarka Staneková, projektová riaditeľka, pripravili uvádzací list pre primátorov miest, kde sa centrá budú otvárať.  (Príloha)

 

List dokumentuje  oficiálne predstavenie záujmu nás - členov na vytvorenie regionálneho centra AKSEN u primátorov  a zástupcov miest.

Listom  požiadali o spoluprácu a pomoc pri vzniku centra v meste  na poskytnutie priestorov s nulovým nájmom .

 

Je potrebné sa pripraviť  na predstavenie AkSenu ,regionálneho centra u primátora mesta pána Gogoľu. Teda požiadať o osobné prijatie.

 

Tomuto však bude predchádzať naše stretnutie, aby sme spoločne sformulovali našu túžbu predstavu a formát fungovania regionálneho centra AKSEN - Aktívny senior  v Banskej Bystrici.

 

Plánujeme v  druhej polovici septembra t.r.- pripravíme spoločné stretnutie, aby sme sa zoznámili a „položili základný kameň“ pre regionálne centrum v Banskej Bystrici.

 

Na stretnutie bude potrebné sa pripraviť :

1.    aký sen Vám môže splniť  AkSen

2.    čo ponúkate - svoje skúsenosti , schopnosti –zručnosti či možnosti...

 

 

·         Ako zriadiť regionálne centrum  AkSen v Banskej Bystrici

 

Je dôležité si uvedomiť ,že  AKSEN  - Aktívny senior o.z., existuje a je riadne zaregistrované ako občianske združenie.

Regionálne centrum bude jeho pobočka, ktorá podlieha stanovám a štatútu združeniu AKSEN - Aktívny Senior ,o.z.

Pozri – prečítaj na oficialnej stránke www.AKSEN.sk

   
 

Súhrn  činností a aktivít AkSen nám umožňuje ich rozšírenie v podmienkach Bansko- bystrického regionu. Skúsenosť a rady sú pre nás otvorené v koordinácii s manažérmi AkSen.

Bude len na nás, ako sa nám podarí postupne ich napĺňať ,realizovať a mať z nich úžitok.

 

1.    Našou prvou aktivitou bolo vyhľadanie priestoru  s nulovým nájmom pre potreby pri zriaďovaní regionálneho centra v Banskej Bystrici.

Verejná Knižnica MK, na Okružnej v Banskej Bystrici  poskytla taký priestor-miesnosť , s možnosťou využitia pre potreby centrály AKSEN BB.

Pán  Ing. Klinec ,riaditeľ VKMK  nám vyšiel v ústrety , ba vo viacerých aktivitách vidí synergiu s našími budúcimi aktivitami a aktivitami  knižnice .

 

2.    V koordinácii a pod záštitou AkSen sme zabezpečovali prípravu na bezplatný počítačový kurz pre seniorov- úplných začiatočníkov.

Podarilo sa nám zabezpečiť predbežný súhlas vedenia knižniceVKMK  na priestory vybavené  počítačmi a lektora.

            Predpokladaný termín konania 23. - 27. septembra 2013 približne od 8.30.

            Každý  deň by školenie malo trvať 3 - 4 hodiny (podľa kondície seniorov).

            Zúčastňovať sa bude môcť max. 8 - 9 seniorov.

 

A teraz spoločná úloha  :

Nájsť vo svojom okolí a presvedčiť  seniorov - úplných začiatočníkov,

aby sa tohto kurzu zúčastnili.

Na konci kurzu čaká odmena pre jedného z nich.

 

Prosím  hľadajte aktívne a svojích kandidátov na kurz prihláste u Márii Vozárovej, mvoz@stonline.sk

 

Poznámka:

Vzhľadom na to že sa nachádzam do 15.9.2013 mimo územia Slovenska, komunikujem  s Vami  len e –mailovou poštou.

To však nebráni ani Vám napísať svoj názor, podnet ,návrh ,ako založiť regionálne centrum v BB a aké aktivity sa ponúknete rozbehnúť..

 

Podľa  mailov, ktoré sme zatiaľ obdržali, je sa na čo tešiť -máte guráž a chuť urobiť niečo pre AkSen a pre seba.

 

Do videnia priatelia , píšte- komunikujte, plánujete ako veci pohnúť.

 

 

 

Zdravím  Vás          

                                                                                                 Natália

                                                                                      ncegledyova@aksen.sk