Sponzori

  • Author: AkSen o.z.

Sponzori - Definície a benefity

AkSen hľadá dlhodobých sponzorov a partnerov! Aj Vy sa zaujímate o problematiku seniorov a chcete prispeť dobrej veci? Množstvo realizovaných projektov pre seniorov a ich priazeň dokazuje, že AkSen je správna voľba. Váš príspevok sa neminie cieľa.

SPONZOR SPONZOR Poskytuje AKSEN ponúka
     
Diamantový-Hlavný Hlavný sponzor (najväčší sponzor-obnova po 6 mesiacoch) Uverejnenie na www.aksen.sk, AkSen Facebook, na všetkých baneroch a mediálných plochách AkSen so zmienkou Hlavný sponzor, citovanie vo všetkých ďakovných rečiach atď.
    Samostatný IT prístup na www.aksen.sk, kde si môže sponzor vytvárať a publikovať články a inzerciu.
Zlatý 15-20 000€ / rok Uverejnenie na www.aksen.sk, AkSen Facebook, na všetkých baneroch a mediálných plochách AkSen so zmienkou Zlatý sponzor, citovanie vo všetkých ďakovných rečiach atď.
    Samostatný IT prístup na www.aksen.sk, kde si môže sponzor vytvárať a publikovať články a inzerciu.
Strieborný 10-15 000€/ rok Uverejnenie na www.aksen.sk, AkSen Facebook, na všetkých baneroch a mediálných plochách AkSen so zmienkou Strieborný sponzor, citovanie vo všetkých ďakovných rečiach atď.
    Samostatný IT prístup na www.aksen.sk, kde si môže sponzor vytvárať a publikovať články a inzerciu.
Bronzový 5-10 000€ / rok Uverejnenie na www.aksen.sk, AkSen Facebook, na všetkých baneroch a mediálných plochách AkSen so zmienkou Bronzový sponzor, citovanie vo všetkých ďakovných rečiach atď.
    Samostatný IT prístup na www.aksen.sk, kde si môže sponzor vytvárať a publikovať články a inzerciu.
Sponzor 600 - 5 000€/ rok Uverejnenie na www.aksen.sk, AkSen Facebook, na baneroch a mediálných plochách AkSen so zmienkou Sponzor, atď.
   
Darca 0 - 600€ / rok Uverejnenie na www.aksen.sk, AkSen Facebook so zmienkou Darca.
     
Definície    
Sponzori Firmy alebo individuálni darcovia, ktorí AkSenu venujú 600 až X Eur vo finančnej alebo materiálnej forme. Uverejnenie na www.aksen.sk v časti Sponzori -Darcovia, zverejnenie Loga v dolnej časti Web stránky. Prezentácia na baneroch a mediálnych plochách AkSen v závislosti od typu sponzorstva.
Darcovia Firmy alebo individuálni darcovia, ktorí AkSenu venujú 0 až 600 Eur vo finančnej alebo materiálnej forme.