Zariadenia a reality

  • Author: AkSen o.z.

Nový domov seniorov pri Trenčíne

Ilustračný obrázok

Seniorville sa rozrástlo o nový domov - Neskororenesančný kaštieľ v Trenčíne-Záblatí sa stal domovom pre seniorov. Tento bol slávnostne uvedný do života  19.9.2012. Mali sme česť sa zúčastniť na jeho otvorení a veríme, že sa v ňom budú seniori cítiť dobre. Vyberáme z tlačovej správy :

 

Vďaka iniciatíve neziskovej organizácie Iskierka nádeje SD a prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ je táto národná kultúrna pamiatka zrekonštruovaná a v spolupráci so Seniorville sa od septembra 2012 stala domovom pre seniorov.

Seniorville Trenčín sa zaradil do siete sociálnych zariadení Seniorville, poskytujúci vyšší štandard sociálnych a zdravotných služieb pre vitálnych seniorov, pre čiastočne alebo úplne imobilných klientov a ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte.Zariadenie funguje už v zmysle overených procesov a prístupov na základe niekoľkoročných skúseností. Martin Hantabál, riaditeľ Harmónie života – prevádzkovateľa siete sociálnych zariadení Seniorville, vysvetľuje: „Každý z nás má právo na zmysluplný život. Až do konca. Otvorenie Seniorville Trenčín je pre mňa nádejou, že po Bratislave aj seniori z ďalšieho kúta Slovenska majú miesto, kde môžu dôstojne a plnohodnotne žiť. Urobili sme tak ďalší krok k naplneniu vízie nášho už etablovaného zariadenia pomáhať a slúžiť všade na Slovensku.“

Kultúrne dedičstvo pre našu budúcnosť

Slávnostné otvorenie kaštieľa v Záblatí a oficiálne privítanie prvých klientov zariadenia sa uskutočnilo 19. septembra 2012 za prítomnosti primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. „V mene mesta  Trenčín, a verím, aj celého Slovenska chcem vyjadriť úprimnú radosť z toho, že spoločnými silami sa nám podarilo zachrániť významný kus histórie nášho mesta. Jeho novým obyvateľom želám, aby v tomto krásnom prostredí prežili spokojnú jeseň svojho života,“vyjadril sa primátor Trenčína.

Rekonštrukcia kaštieľa Záblatie, ktorý bol v roku 1620 postavený na severnom okraji obce, sa začala v novembri 2011. „Máme za sebou takmer dva roky náročnej práce. Dostatočnou odmenou pre nás je spokojnosť a prekvapenie, ktoré sa zračili na tvárach prvých klientov domova, ich príbuzných či priateľov. Urobíme maximum, aby v nich tento pocit ostal natrvalo,“ povedal Pavol Cigánik, riaditeľ neziskovej organizácie Iskierka nádeje SD, ktorá Seniorville Trenčín prevádzkuje.

Seniorville Trenčín

Veľkorysé priestory trojposchodového zrekonštruovaného kaštieľa a jeho priľahlý areál budú odteraz slúžiť klientom zariadenia sociálnych služieb Seniorville Trenčín. Ubytovanie, sociálnu a zdravotnú starostlivosť tu pod jednou strechou nájde celkovo až 72 seniorov. K dispozícii sú dvoj- a trojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, nemocničným informačným systémom na privolanie odborného personálu, chladničkou, televízorom, telefónom a s pripojením na internet.

Súčasťou objektu sú dve spoločenské miestnosti určené na oddych a rôzne voľnočasové aktivity a terapie. Revitalizáciou prechádza aj anglický park s rozlohou 2,8 hektárov. „Sme radi, že klienti majú priamo v areáli zariadenia možnosť nerušene sa prechádzať a relaxovať na čerstvom vzduchu. Všetci vieme, že v pokročilom veku je udržiavanie fyzickej a psychickej kondície to najdôležitejšie. Plánujeme tu zároveň organizovať cvičenia i kultúrne akcie,“  dopĺňa Pavol Cigánik.

Príloha: 

História kaštiela
Neskoro renesančný kaštieľ v Trenčíne, časť Záblatie bol postavený v prvej štvrtine 17. storočia okolo roku 1620. Je situovaný v severnej časti obce v anglickom parku zo začiatku 19. storočia o celkovej rozlohe takmer 30 000 m2. Bol postavený rodinou Serényiovcou na pôdoryse pretiahnutého obdĺžnika s predsunutou vežou ako dvojpodlažný dvojtrakt s nárožným arkierom a kaplnkou Narodenia Panny Márie. V interiéri dominuje na prízemí veľká vstupná hala a na poschodí veľká sála. Miestnosti a chodby na prízemí a poschodí sú zaklenuté barokovými valenými klenbami s lunetami a krížovými klenbami. Z obdobia založenia kaštieľa je i riešenie fasády - hladké, delené kamennými oknami s rímsami na deväť osí. Na južnej fasáde maľované slnečné hodiny s obrazom Pegasa z konca 17. storočia. Kaštieľ a veža majú zaklenutú manzardovú strechu pochádzajúcu z 18. storočia. Z tohto obdobia sa zachovali i rokokové dverné krídla a erb na veži. V priebehu 18. storočia bola kaplnka vybavená hodnotným barokovým interiérom. Do veže boli osadené hodiny s prevodovým mechanizmom na zvon datovaný rokom 1758. Začiatkom 19. storočia bol okolo kaštieľa založený anglický park s dendrologicky hodnotnými drevinami.
Posledným aristokratickým majiteľom kaštieľa bol gróf Elemír Teleki, ktorý predal v roku 1896 panstvo poslancovi uhorského parlamentu Vojtechovi Polyákovi. V roku 1897 došlo ku dohode medzi poslancom a grófom o archíve uloženom v kaštieli. Archív bol rozdelený na dve časti. Väčšia časť, ktorá sa dotýkala gemerských majetkov sa dostala do Budapešti a menšia časť vzťahujúca sa na Záblatie zostala majetkom poslanca Vojtecha, ktorý ho nechal naďalej v kaštieli. Vojtech Polyák prestaval kaštieľ v rokoch 1897 –1900 na reprezentačné vidiecke sídlo.
Po smrti Vojtecha Polyáka sa majiteľom panstva stal jeho syn Štefan Polyák (*1882 †1946). Štefan sa narodil v Budapešti a vyštudoval právnické školy vo Viedni a Budapešti. Podnikol študijné cesty po krajinách západnej Európy a južnej Ameriky. Svoju politickú kariéru odštartoval ešte pred rokom 1918 v správe Trenčianskej župy ako hlavný župný notár. Po vzniku 1. ČSR začal hospodáriť na panstve Záblatie. Stal sa členom HSĽS, za ktorú sa stal jej poslancom i senátorom. Po vzniku prvej Slovenskej republiky bol naďalej poslancom snemu. Patril medzi prominentných slovenských politikov tej doby v oblasti hospodárstva. V roku 1945 emigroval do Švajčiarska a zomrel v Baden-Badene.
Kaštieľ je príkladom neskoro renesančného kaštieľa so zachovaným pôvodným dispozičným riešením a funkciami. Kaštieľ svojim architektonickým výrazom patrí ku skupine kaštieľov stredno - považského regiónu, pre ktorý je charakteristická blokovosť, typizácia tvaroého riešenia okien, portálov a využitie fortifikačných prvkov.

 

Kontakt:
Zuzana Točeková
Seniorville            
Mobil: +421 918 779 227
zuzana.tocekova@seniorville.eu
www.seniorville.eu