Keď vyžarujete tu správnu energiu,pritiahnete k sebe ľudí aj priležitostí.
Nenechajte včerajšok, aby vám zobral príliš veľa z dneška.
Víťazstvo patrí tým najvytrvalejším. Buď vždy veselý- to je najlepšia medicína. Veselosť je filozofia veľmi málo pestovaná. Je slnečnou stranou života.
Nepozerajte sa smutne za minulosťou,už sa nevráti.Radšie múdro využite prítomnosť.
Dejiny prírodných vied sú plné príkladov,že znajblaznivejších nápadov klíčia genialné myšlienky.
Šťastie neznámená mať čo chceš.Znamená chcieť to čo máš.
Človek s novým nápadom je považovaný za blázna až kým jeho napad neuspeje.
Usmejte sa .A vo vašom úsmeve nech je veľa dobroty a iba trošu,trošičku trpkosti. Odpuste životu a svetu,že nie sú dokonalí.
Svet,ako sme ho vytvorili,je procesom nášho myslenia.Bez zmeny nášho myslenia ho nemôžeme zmeniť.
Je vek,kedy žena musí byť krásna,aby bola milovaná. A potom príde vek,kedy musí byť milovaná,aby bola krásna.
Život je vlastne jednoduchý a skomplikuje sa tým že sami na komplikovanosti trváme.
Nesnažte sa získať úspech ,ale radšej získajte hodnotu.
Čim viac sa snažíme držať minulostí,tím smiešnejší a poničenejší sa stáva naš život.