Zo všetkých vášní duše škodí telu najviac smútok.
Koľko len krásy zakliatej nájdeme v čipke slovenskej. Čo podôb je v nej ukryté. Na svete viacej takej niet.    (Anna Waldeckerová)
Byť sám sebou  vo svete,ktorý sa neustále snaží urobiť z vás niekoho iného,je najväčší úspech.
Úspech je cesta po ktorej je nutné kráčať každý deň.
Mesiace a roky ubiehajú sa sú stále vzdialenejšie, ale krásna chviľa presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času.  Leonardo da Vinci
Mesiace a roky ubiehajú a sú stále vzdialenejšie, ale krásna chviľa presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času.  Leonardo da Vinci
Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka. Albert Einstein
Hľadám myšlienky a slová, ako obhajovať dobrovoľnícke aktivity - všetko v nich je pozitívne!             D o b r o v o ľ n í c t v o  -  to je  nie je ľahostajnosť                                    -  to je ochota pomôcť tam, kde sa dá a kde                                       môžeme/ v rôznych oblastiach/                                    -  to je dobrý pocit       Najviac vnímame naše okolie, životné prostredie - každý to vidí inak, podľa vlastnej otvorenosti. Čistota a poriadok je podľa mňa  1. stupeň kultúrnosti - formuje deti, nás dospelákov. Čisté prostredie bez odpadkov, burín, hrdzavín prináša spokojnosť  a je to to najvhodnejšie skrášlenie okolia, v ktorom žijeme.       V Banskej Bystrici je veľa krás , ale aj veľa miest a častí mesta k zlepšeniu a náprave  - o systematické a účinnejšie čistenie, ú d r ž b u , o p r a v y  - pravdaže najlepšie s plným využitím organizácí a ľudí, na to určenými. Bez nutnosti nových finančných nárokov. A že je tu možností práce neúrekom práve pre ne  a pre súčasne nezamestnaných, o tom nie je pochýb, to vie každý!       Ano, pričiniť sa o dobrú vec, ktorá je verejne prospešná, je určite dobrý pocit. To budem vždy podporovať, s tým naplno súhlasím.             S poďakovaním a pozdravom       Jindra Grajzeľová                   
Správna cesta je zložená z prekážok,ak nečelíš žiadným prekážkam,potom pravdepodobne kráčaš po nesprávnej ceste.
Milan Rúfus: Nedeľná modlitba za otcové ruky   Otcové ruky na večernom stole. Také sú veľké ako taniere. O chvíľu pôjde preč - kúpiť chlieb za mozole. Iba čo doje zvyšky večere. Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budeme znova sedieť za stolom A moja dlaň sa v jeho stratí, akoby jej tam ani nebolo. A ja viem veru, čo sa možno stane, že vyhŕkne mi slza na líčko. Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane ako ružové vtáčie vajíčko. Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke. A bude sa mi, Bože, sladko spať. Akoby som spal na nebeskej lúke. A ničoho sa nebudem už báť.
Nikdy sa vám nepodarí vyšplhať po rebríku úspechu ,pokiaľ budete mať ruky vo vreckách.
Žite každý deň v prítomností a učiňte ho krásným.
Naše správanie je výsledkomnálady,v ktorej sa práve nachadzame.Nauč sa ovladať svoju náladu a staneš sa pánom svojho správania.