AKSEN – Translated. Aktívny senior je občianske združenie, ktoré môže v právnych vzťahoch vystupovať aj pod skráteným názvom AkSen o.z..
Združenie je samostatným, nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
Pozrite si stanovy občianskeho združenia AkSen, Aktívny senior. (kliknite na ikonu PDF)