Jarmila Staneková
Výkonná riaditeľka

Som akčný typ, mám rada výzvy. AkSen bola pre mňa výzva. Pomoc iným sa nesie celým mojim životom.  Mala som to šťastie byť pri zrode AkSenu v Bratislave aj v Piešťanoch. Spolu s mojou maminou Martou Stanekovou sme otvorili prvé regionálne centrum s aktivitami na 7 dní v týždni. Záleží mi na AkSene a podporujem myšlienku plniť sny seniorov. Podala som množstvo projektov, hľadala partnerov a sponzorov, vymýšľala a realizovala aktivity, o ktoré majú seniori záujem. Pomáham pri vzniku ďalších regionálnych centier.