Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Členská schôdza v Piešťanoch

Ilustračný obrázok

v stredu 11.4. 2018 o 15.00 hod Vás pozývame do MsKS na ulici Alexandra Dubčeka na členskú schôdzu