Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Ohliadnutie za Športiádou 2014,Banská Bystrica

Ilustračný obrázok

AkSen - aktívny senior, o.z., regionálna pobočka Banská Bystrica, v spolupráci s Banskobystrickým okrášľovacím spolkom (BBOS) a Centrom voľného času (CVČ) Havranské pripravili pre seniorov – ale nielen pre nich, nultý ročník podujatia s názvom Športiáda. Uskutočnil sa v utorok 17. júna v priestoroch CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici.

Zúčastnilo sa viac ako 60 účastníkov a hostí, 47 seniorov súťažilo v športových disciplínach. Ocenení boli 3 víťazi v jednotlivcoch a 3 víťazné družstvá.

Listinu víťazov priložíme.

Kto priložil ruku k dielu

Je potrebné  poďakovať sa Vám , ktorí sa ste sa pričinili k tomu,

aby Športiáda  sa uskutočnila a mala takýto krásny výsledok.

Organizačný tím:

AkSen reg.BB:

Natália Ceglédyová, koordinátorka- scenár Športiady, zabezpečila účasť seniorov z Malachova,

Majka Lehocká, spoluorganizátorka scenára Športiady zabezpečila účasť seniorov z DC Rozmajrín,

Milka Masičová, zodpovedala za styk a koordináciu s CVČ Havranské 9,BB

Stanislav Mika, hovorca  AkSen reg.BB,

Marta Síhelská, Danka Barcajová, -asistentky

Bansko bystrický okrášľovací spolok(BBOS) a dobrovoľníci:

Diana Vigašová predsedníčka BBOS a  spoluorganizátorka Športiady

Moderovala  Športiádu  a zabezpečila mediálnu kampaň  na Športiade,

Prispela : NN nápoje a jednorázový material(poháre taniere,lyžice...)

Pozvala dobrovoĺníkov, ktorí zabezpečili pomoc pri súťažiach ako rozhodcovia:

Michaela Urban, Viktor Šokoík, Peter Féher, Tomáš Holba

Rozdávali nám radosť a chuť  súťažiť

CVČ Havranské 9,BB :

Richard Vrbovský, riaditeľCVČ

Katka Líšková,tajomník súťaže

Pavol Babic, pripravil propozície súťaží, hlavný rozhodca

AkSen –Aktívny Senior o.z.,Piešťany:

Jarmila Staneková, výkonná riaditeľka AkSen o.z.

poskytnutie ozvučenia, putovný pohár pre víťaza družstiev a pohár pre víťaza jednotlivcov, medaile a ceny pre víťazov a prívesok s logom Športiády pre všetkých účastníkov

Víťaz družstiev dostal putovný pohár Športiády Banská Bystrica a všetci ocenení boli dekorovaní medailami. Ujala sa slávnostného otvorenia Športiády a dekorovania víťazov

Aktívne zapojenie sa do súťaže : VIP AkSen-trojčlenné družstvo-Jarmila Staneková, Anička Kanuščáková a Vlado Knop.

Sponzori:

Anička Gúdzová,novinárka- knihy do cien pre víťazou, Tlačové správy o Športiade, mediálna kampaň v BBONLINE.sk,SME,na FB BB

RSNET s.r.o.Banská Bystrica-spoločnosť  darovala 40 tričiek s logom–pre súťažiacich seniorov  a organizátorov Športiády 

Zuzana Ceglédyová- plagáty a brožúrky  propozícií -grafika a zhotovenie,

Marcel Pecník,poslanec MZ BB-poskytol vzácne knihy pre víťazov,ktorých je sám autorom

Kaufland-nákupné poukážky do cien pre víťazov

WEGU Slovakia z Paty darovali kávové súpravy pre dve osoby pre víťazné družstvo

Tatiana  Kmetz a ARIZONKY- darovali nám nevšedný zážitok z vystúpenia country tancov

Arizónky majú svoj slogan „Tancujeme pre radosť“ ,čo sa úplne prenieslo na nás všetkých.

Po ich temperatívnom vystúpení nás strhli do tanca všetkých.Tancovali sme a radovali sme sa spolu.

Boli sme pohostinní,čo sa ráta :

Stanko Mika a Marta Síhelská – zabezpečili kotlíkový guľáš v najvyššej gastronomickej kvalite a chuti (varil kuchár SOŠ Pod Bánošom).

Bolo ho  aj na viac-násobné duple.

Všetky milé priateľky- ktoré ste napiekli chutné koláčiky v hojnom počte  a doniesli na prestretý stôl Športiady ,ste vytvorili aj týmto nevšednú atmosféru s puncom  „Babičkine zákusky“

Katka Miartušová a Števka Petrášová-  milé cukrárky v improvizovanom bufete, vynukovali zákusky, pripravovali nápoje a poskytovali rady a recepty  na pečenie zákuskov.

 

K tomu už len dodať, že je sa z čoho tešiť na tomto svete, urobme si ho veselší!

Všetkým  Vám  čo pomohli zorganizovať Športiadu  a účastníkom podujatia ďakujeme !

 AkSen,reg.Banská Bystrica , Natália Ceglédyová