Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Propozície Športiády 2014,Banská Bystrica

PROPOZÍCIE :

Športiáda seniorov 2014,Banská Bystrica

 

Všeobecné ustanovenia

 

Usporiadatelia:

Aksen-Aktívny senior, region.zastúpenie ,Okružná č.2,Banská Bystrica

O.Z.,Banskobystrický okrášľovací spolok ,Rudlovská cesta94, Banská Bystrica

Centrum voľného času,Havranské 9, Banská Bystrica

 

Dátum konania:  17.06.2014

 

Miesto konania : Centrum voľného času ,Havranské 9,Banská Bystrica

 

Prezentácia :      9:00 – 9:30 hod.

Štart súťaží :      9:30 hod.

Ukončenie :      15:00 hod.

 

Súťažiaci :   seniori  vo veku 50 + 

·        družstvá po 3 súťažiacich,

·        jednotlivci

 

Systém:    podujatie je súťažou združení  a súťažou jednotlivcov

 

Odmeny:   Medaile, diplomy a ceny pre prvé tri miesta v súťaži jednotlivcov

                 aj družstiev

 

Občerstvenie : Guláš, nealko nápoj

 

Dresy :   odporúčame, aby jednotlivé združenia nastúpili v jednotných dresoch

 

Prihlášky :  do 10.06.2014 e-mailom: bbystrica@aksen.sk

                   alebo osobne :

         11.06.2014 v Knižnici MK,Okružná 2,BB o 14:00-15:00 hod.

 

Štartovné:  3€,- /osoba  (zahŕňa obed )   

 

Organizačný výbor pretekov:CVČ Havranské 9,BB

Riaditeľ súťaže :   Mgr.Richard Vrbovský, e-mail : 1979@post.sk

Tajomník súťaže:  Mgr.Katarína Líšková, 0905 385 374

Hlavný rozhodca: Mgr.Pavol Babic, 0908 938 283

 

Garand  súťaže:

AkSen o.z.reg.BB: Ing. Natália Ceglédyová, ncegledyova@aksen.sk

BBOS o.z. :            Mgr. Diana Vigašová,diana.vigasova@gmail.com

Technické ustanovenia:

 

·        Disciplíny v individuálnych súťažiach:            

 

1.     Športový test o Banskej Bystrici: športový test bude obsahovať 30 otázok z minulosti aj   súčasnosti.

2.     Hod šípkami na terč: každý súťažiaci bude mať 15 pokusov, 3 šípky v jednom kole (5 kôl).

3.     Lúštenie krížoviek sudoku: súťažiaci bude musieť v čo najkratšom čase  vylúštiť 3 krížovky , sudoku.

4.     Streľba na basketbalový kôš, streľba na florbalovú bránku:

Súťažiaci má 5 pokusov streľby na basketbalový kôš

                 (doska - 1 bod, obruč - 2 body, kôš – 3 body) a

                  5 pokusov streľby na florbalovú bránku (gól – 1 bod).

 

·        Disciplíny v súťažiach družstiev:    

 

1.     Kolky:  každý člen družstva absolvuje 2 hody v jednom kole (3 kolá)         tj. každý člen  hádže 6 krát.

2.     Petanque:  systém hry sa určí po zistení počtu súťažiacich.

3.     Lúštenie osemsmeroviek:

           družstvo bude musieť v čo najkratšom čase vylúštiť 10 osemsmeroviek.

                                       

  Podmienky štartu:  vek 50+ , v prípade družstva členstvo v príslušnom združení

  Rôzne:za zdravotný stav, bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj poistenie

           súťažiacieho zodpovedá každý účastník sám

Za odložené veci v priestoroch šatní usporiadateľ nezodpovedá.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prípadnej zmeny týchto pokynov.

Tešíme sa na všetkých súťažiacich aj divákov!