Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Ryžovanie zlata v Poltári,31.05.2014

Ilustračný obrázok

                

Naši dvaja členovia Aksen BB  Marta a Stanko neodolali lákavej príležitosti naryžovať si trochu zlata ....

 

Ako to dopadlo píše Marta:

 

Zvedavosť nás priviedla dňa 31. 5. 20l4 do Poltára, kde sa konal IV. ročník Memoriálu Miroslava Pulca – ryžovanie zlata.

Vedecký pracovník RNDr. Miroslav Pulc, CSc., bol významný a  svetom uznávaný geológ, ktorý ryžovacou metódou našiel zlato a wolfrám v Nízkych Tatrách a zaslúžil sa o rozvoj Ložiskovej geológie na Slovensku. Práve na počesť tohto vedca organizuje jeho manželka Mária Pulcová  spolu s  Klubom zlatokopov Novohradu každoročne súťaž v ryžovaní zlata.

Návštevníci mohli absolvovať „Školu ryžovania zlata“ alebo priamo zúčastniť sa súťaže. Súťažiaci rôznych vekových kategórii vrátane detí, mali vo vedrách s pieskom skutočné zlato – zlatinky, ktoré bolo potrebné v určitom časovom limite vyryžovať. Tí, ktorí si to vyskúšali, zistili, že ryžovanie zlata vyžaduje pozorné oči, poznať techniku a mať v rukách cit pri narábaní  s ryžovacími taniermi.

Pán JUDr. Stanislav Jeleň doniesol na ukážku pre verejnosť bohatú zbierku minerálov a oboznámil účastníkov s geologickou stavbou okresu Poltár.

Okrem ryžovania zlata  pripravili organizátori pre deti a návštevníkov rôzne súťaže a atrakcie. 

 

 

V Banskej Bystrici :1.06.2014

                                                              Marta Síhelská