AkSen v regiónoch Slovenska

Cieľom AkSen je pokrývať čo najširšiu oblasť Slovenska a byť k dispozícii čo najviac seniorom na Slovensku.

Predstavitelia v regiónoch:
V jednotlivých regiónoch má AkSen lokálnych predstaviteľov, ktorých kontaktné údaje údaje si môžete vyžiadať cez formulár Kontaktujte nás na hlavnej stránke.

Tieto údaje budeme postupne dopĺňať o ďalsie regióny. Ak máte záujem spolupracovať s nami a pomôcť rozšíriť aktivity AkSen vo Vašom regióne, neváhajte nás kontaktovať cez horeuvedený formulár.

  • Región Bratislava
  • Región Košice
  • Región Piešťany
  • Región Snina
  • Región Trnava
  • Región Ružomberok