VIANOČNÝ BAZÁR CHALAŇOV

Ilustračný obrázok

Štyria známi slovenskí herci z divadla Astorka – Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, a Róbert Jakab sa po účinkovaní na koncerte českého Bazáru v mokrej štvrti rozhodli priniesť túto tradíciu aj na Slovensko. Keďže ich obľúbeným slovom je „chalaň“ s výrazným Ň a všetci sa cítia plnokrvnými „chalaňmi“, nazvali svoj bazár ako bazár „chalaňov“. S pomocou svojich priateľov hercov a umelcov budú chalaňi druhý decembrový víkend predávať zozbierané veci. Príďte nakúpiť originálne vecičky, zabaviť sa a spoločne podporíme dobrú vec!


Vianočné aranžmány

Ilustračný obrázok

Šikovné ruky aranžérok AkSen a dievčat zo Strednej odbornej školy v Rakovicach pod vedením pani majsterky Vatrtovej vyrábali pre našich seniorov prekrásne vianočné aranžmány.  

Výsledok ich práce poputuje na Vianočný bazár chalaňov aby sa podarilo získať čo najväčší príspevok pre projekt vzdelávania seniorov "na chmailu" ako ho chalani s Partičky nazvali.

 Ďakujeme všetkým čo nás podporili a najmä Janke, Lucke a Martule!

Tím AkSen.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Poézia života Ladislava Chudíka

Ilustračný obrázok

 

Ladislav Chudík , národný umelec 

divadelný a filmový herec, rozhlasový herec, verejný činiteľ, porevolučnýminister kultúry.

Majster Ladislav Chudík navštívi vo štvrtok 28.11.2012 mesto PIešťany na pozvanie Mestskej knižnice. Beseda s Ladislavom Chudíkom sa uskutoční v novom centre stretávania AkSen na Teplickej ulici 58.


Dni otvorených dverí v klube AkSen Piešťany

Ilustračný obrázok

OTVÁRAME KLUB AKTÍVNYCH SENIOROV !
Sme združenie pre seniorov od r.2009, je rok i mesiac seniorov a nám sa podarilo otvoriť Klub Seniorov pre Vás, milí seniori! Veľmi sa z toho tešíme a veríme, že činnosť klubu nám všetkým bude prinášať radosť a zábavu.
Pozývame Vás na Dni otvorených dverí Klubu AkSen, kde si budete môcť na panelovej výstave prezrieť doterajšiu činnosť združenia a pripravované aktivity združenia.
Kedy:   v dňoch 19. až 20. októbra 2012  od 9.00 hod do 17.00 hod


Sociálne služby pre seniorov

Stručne z prednášky zo dňa 1.10.2012  realizovanej v Bratislave na tému sociálne služby pre seniorov zamerané najmä na poskytovanie služieb v domácom prostredí ( terénne sociálne služby) a taktiež informácie o možnosti získania finančných príspevkov v prípade ťažkého zdravotného postihnutia.


Den srdca v Starom Meste

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Bratislava, 21. september 2012 POZVÁNKA Deň srdca v Starom Meste Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev rozsiahlu kampaň, ktorej cieľom je predovšetkým vzdelávať občanov o tom, ako predchádzať rizikám. Jeho neodmysliteľnou a asi najviditeľnejšou súčasťou je 6. ročník kampane MOST – mesiac o srdcových témach, ktorým je už tradične september. K tejto iniciatíve sa po prvý raz pripojila aj mestská časť Bratislava-Staré Mesto.


Zdravotná prednáška.

Ilustračný obrázok

   Dňa 12.septembra 2012 o 15.hod. sa uskutoční zdravotná prednáška na tému  "Výživa    a prevencia chorôb". Po prednáške bude praktická ukážka správneho ošetrenia pleti.

   Miesto konania : Vážska ul.Piešťany, v priestoroch klubu Svornosť.

   Srdečne pozývame členov Aksenu i všetkých záujemcov o danú tému.

  

   M.Staneková,za Aksen o.z.

                    


Pripravujeme kurz paličkovania.

Ilustračný obrázok

Plánujeme návštevu múzea v Krakovanoch a pre záujemkyne zabezpečiť kurz paličkovania.

V Krakovanoch pri Piešťanoch  je múzeum pani D.Piscovej, zberateľky starých krojov, čipiek, pracovných náradí a nástrojov.V múzeu sa každú stredu stretávajú záujemkyne o paličkovanú čipku.

Bližšie informácie v klube Svornosť na Vážskej ul.č.4  vždy v stredu od 10.00 hod do 13.00 hod alebo na e-mail adrese : aksen@aksen.sk .

Marta Staneková


Výstava výšiviek: "Zlaté ručičky našej babičky"

Ilustračný obrázok

Pozývame všetkých záujemcov a ručné práce na krásnu výstavu ručných prác našich mám a starých mám. Deti, mládež, škôlky, školy...

Kde:      v dennom centre Svornosť na Vážskej ulici č.4 v Piešťanoch

Kedy:    17. a 18. októbra ,  otvorenie výstavy 17.10. o 15.00 hod

              ( v prípade záujmu školy, škôlky vieme sprístupniť aj skôr)