• Autor: AkSen o.z.

AkSen - aktívny senior, o.z.

oficiálne údaje:

AkSen o.z. 
Vážska 3576/18, 921 01 Piešťany

Kontakt:

sídlo centrály: Sládkovičova 11, 921 01 Piešťany
výkonná riaditeľka: Mgr. Jarmila Staneková,  email: jstanekova@aksen.sk, mobil: 0948 113 933
office - kancelária :  0948 118 850

aksen@aksen.sk - Kontakt pre partnerov, sponzorov, návrhy na spoluprácu a všetky iné kategórie.

E-mail na administrátora:
administrator@aksen.sk - Akékoľvek otázky od Vás, existujúcich alebo budúcich členov, ohľadom kontaktov, programu, technických problémov (prihlasovanie, nefunkčné heslo, chyby na webstránke), prípadne otázky ohľadom členských kariet AkSen, prosíme adresovať na uvedený e-mail pre administrátorov.

skype: aksen-aktivnysenioro.z.
http://www.facebook.com/AKSEN.Aktivny.senior.o.z
http://twitter.com/aksenaktisenior

Regionálne AkSen centrá

Banská Bystrica - AkSen regionálne centrum
Adresa: ul. Komunitné centrum Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica
Koordinátor: 
Zástupkyňa: Ružena Fraňová
Tel.: 0948 113 356
E-mail: aksenbb@aksen.sk

Facebook: https://www.facebook.com/aksenbanskabystrica

Bratislava - AkSen regionálne centrum
Koordinátor: 
Zástupkyňa: Šárka Kocianová
Tel.: 0948 121 344
E-mail: aksenba@aksen.sk

Nové Zámky - AkSen regionálne centrum
Adresa: Podzámska 6, Nové Zámky
Koordinátor: Jozef Teplan
Zástupkyňa: Júlia Kasášová
Tel.: 0908 379 825
E-mail: aksennz@aksen.sk

Piešťany - AkSen v AURA Dome
Adresa: Sládkovičova 11, 92101 Piešťany
Otváracie hodiny: pondelok až štvrtok od 9:30 do 13:00 hod.
Koordinátor: Marta Staneková
Zástupkyňa: Fedorka Slobodová
Tel.:0948 118 850, 0907 153 402
E-mail: aksenpn@aksen.sk

Prešov - AkSen regionálne centrum
Koordinátor: Anna Kanuščáková
Zástupkyňa: Karnisová Marta
Tel.: 0948 434 005
E-mail: aksenpo@aksen.sk

Facebook: https://www.facebook.com/kanuscako