Cestovanie

  • Autor: AkSen o.z.

FLORENCIA-VATIKÁN-RÍM

Ilustračný obrázok

13. 09.   -   17. 09. 2017        

Program zájazdu :

1.deň:

Odchod z Piešťan (05:00h), jazda cez Rakúsko do Talianska, večer ubytovaniev Monetecatini Terme, nocľah.

2.deň:

Raňajky, presun vlakom zo S.Fiorentino do centra Florencie a späť

(15-17 min/1 cesta),pešia prehliadka mesta-Biblioteca Nationale,

Santa Croce, Duomo, San Lorenzo, okolie Uffizi, most na rieke

Arno-Ponte Vecchio,individuálne voľno v meste, neskôr popoludní

odchod na ubytovanie do oblasti Ríma, nocľah

3.deň:

Raňajky, dopoludnia prehliadkaVatikánu– Vatikánske múzea,

Bazilika sv. Petra... Popoludní začiatok prehliadky Ríma–Anjelský

Hrad, Piazza Navona, Panteon, Fontana di Trevi...,návrat na

ubytovanie, nocľah.

4.deň:

Raňajky, dokončenie prehliadky Ríma– Koloseum, Kostol sv.Petra

v okovách so známou sochou Mojžiša, Palatin, Forum Romanum,

Capitol, Piazza Venezia, Piazza della Republica, Piazza di Spagna

(Španielske námestie a schody)..,individuálne voľno, večer odchod

 na Slovensko.

5.deň:

V cene zájazdu je :

doprava

3x ubytovanie v hoteli v 2-lôžkových izbách

3x kontinentálne raňajky

služby sprievodcu CK

V cene zájazdu nie je : - komplexné poistenie vrátane storna

                                         zájazdu   ( cena na osobu 12,95 Eur)

                                      - vstup do vatikánskeho múzea

                                         (objednaná hodina stojí  20,- Eur)

                                      -  3x večera  cena je  33,- Eur

Cena zájazdu s doplatkami :      320, 95,- Eur

Informácie pre záujemcov:

- na zájazd sa prihlasuje do  do naplnenia kapacity autobusu.

- záloha na zájazd je  100,- Eur

- obmedzený počet 40 miest

- doplatok do ceny zájazdu do 15. júl 2017