Animoterapia a Canisterapia

Milí členovia AkSen (Z Bratislavy),

Pozývame Vás do klubu AkSen v Bratislave v G19 na Gaštanovej ulici 1 na prezentáciu animoterapie

Kde: V našej klubovni v priestoroch Staromestského klubu G19 na konečnej trolejbusu 207 v blízkosti Patronskeho pivovaru – mapka v prílohe

Kozmetická poradňa

Milí členovia AkSen, (Tento krát najmä členky z Bratislavy)

Pozývame Vás do klubu AkSen v Bratislave v G19 na Gaštanovej ulici 1 na hodinku krásy s kozmetikou Mary Key osobné kozmetické poradenstvo, analýza + diagnostika pleti, oboznámenie sa s hypoalergénnymi prípravkami, možnosť testovania kozmetiky a líčenia.

AkSen v regiónoch Slovenska

Cieľom AkSen je pokrývať čo najširšiu oblasť Slovenska a byť k dispozícii čo najviac seniorom na Slovensku.

Predstavitelia v regiónoch:
V jednotlivých regiónoch má AkSen lokálnych predstaviteľov, ktorých kontaktné údaje údaje si môžete vyžiadať cez formulár Kontaktujte nás na hlavnej stránke.

Tieto údaje budeme postupne dopĺňať o ďalsie regióny. Ak máte záujem spolupracovať s nami a pomôcť rozšíriť aktivity AkSen vo Vašom regióne, neváhajte nás kontaktovať cez horeuvedený formulár.

  • Región Bratislava
  • Región Košice
  • Región Piešťany
  • Región Snina
  • Región Trnava
  • Región Ružomberok