Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Počítačový kurz v Piešťanoch od 14.júla 2020

Počítačový kurz v Piešťanoch

sa uskutoční od 14.júla 2020 v čase od 13.-17.hod.v priestoroch Kursalonu

Komunitné centrum Apoliin, Bethovenova 5, Piešťany

Uskutoční sa 7 stretnutí po 4 hod. v termínoch:

14.7.- 16.7.-21.7.-28..7- 23.7.- 30.7.-4.8.   Ukončenie kurzu certifikítom absolvovania.

Cena kurzu je 89,00 eur

Náplň kurzu:  Základy PC a Internet-Windous 10, Email. Práca s Foto, Skype

Možnosť poskytnutia počítača, videopoznámky, príručka.

 

Kurz vedie trpezlivá lektorka Ing.Alena Paľová

prihlásenie na tel.0905 562 910

kurzy@antre.sk

Prihlášky do 10.7.2020