Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Počítačový kurz v Piešťanoch od 14.júla 2020

Oznámenie: Počítačový kurz v Piešťanoch

 

sa uskutoční od 14.júla 2020 v čase od 13.-17.hod.v priestoroch Kursalonu  /KS Apoliin   /.Bethovenova 6/

Uskutoční sa 7 stretnutí po 4 hod. v termínoch:

14.7.- 16.7.-21.7.-28..7- 23.7.- 30.7.-4.8.   Ukončenie kurzu certifikítom absolvovania.

Cena kurzu je 89,00 eur

Náplň kurzu:  Základy PC a Internet-Windous 10,Email.Práca s Foto,Skyp

Moznosť poskytnutia pocítača,videopoznámky,príručka.

 

Kurz vedie trpezlivá lektorka Ing.Alena Palová-prihlásenie na tel.0905 562 910

kurza@antre,sk

Prihlášky do 5.7.2020

 

Marta Staneková,AkSen o.z.Piešťany

tel.O907 153402