Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Olympiáda seniorov v Banskej Bystrici

Ilustračný obrázok

Akadémia európskeho seniora (ďalej len AES) sa koná v Banskej Bystrici už po 16. krát. Stálym partnerom pri organizovaní podujatí je Regionálne európske informačné centrum ( ďalej len REIC) Banská Bystrica.

Jedným z podujatí bola Olympiáda seniorov 2016 ,kde boli organizované dve dopoludnia:

 Stolnotenisový  turnaj

 termín: 10.10.2016

miesto  :  Komunitné centrum Fončorda

čas : 10,00 – 14,00 hod

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 11 senioriek a 16 seniorov.

Športovú a odbornú stránku zabezpečilo CVČ Havranské, občerstvenie, organizáciu a zázemie sme poskytli z KCF v spolupráci s AkSen RC BB.

Olympiáda seniorov 2016

 termín: 11.10.2016

Miesto: ZŚ Golianova.

čas konania : 8,00  - 13,00 hod.

Na otvorení Olympiády seniorov sa zúčastnil olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Zúčastnilo sa spolu 170 seniorov z 11 denných centier seniorov Mesta BB ,  AkSen –aktívny senior  a ostatní seniori v BB.

Pre daždivé počasie súťaže  prebiehali v telocvični a len disciplíny v behu a petanque  na ihrisku.Pri zápale hry a súťaže  vôbec nám nevadil dážď.

Vyhlásenie výsledkov  si nenechal ujsť Primátor mesta BB pán Nosko, ktorý dekoroval víťazov.

AkSen o.z.,Regionálne centrum  Banská Bystrica malo svojích členov na stupienkoch víťazov  a nebolo ich málo!

Výsledky Športovej olympiády seniorov 2016 v prílohe.

Členovia AkSen RC BB na stupienkoch víťazov :

Olympiáda seniorov  11.10.2016:

Beh na 50m (ženy do 70r.)  :  1. miesto   Vierka Mikušová (10:51 sek.)

Beh na 50m (muži do 70r.)  :  2. miesto   Pavel Jób 

Hod lepiacou loptičkou na cieľ (ženy do 70r.)  :  3. miesto   Ruženka Fraňová  

Hod lepiacou loptičkou na cieľ (muži nad  70r.)  :  2. miesto  Slavomír Sokolík 

Streľba  florbalovou hokejkou(ženy do 70r.):1.miesto Ľudmila Futáková 

                                                                                3.miesto Nórika Cerovská

Streľba florbalovou hokejkou(muži do 70r.): 1.miesto Jozef Debnár

Hod loptou do basketbalového koša(muži do 70r.)  : 3.miesto Ján Vesel

Hod loptou do basketbalového koša(muži nad 70r.)  : 1.miesto Tibor Haluza

                                                                                                3. miesto Milan Ivanič

Petanque  :           3.miesto  družstvo AkSen: Futáková,Lúbyová,Filipová

Stolný tenis (10.10.2016)

Ženy : 2. miesto  Alica Šimčíková

            3. miesto  Oľga Bírešová

Muži: 1. miesto Pavel Jób

          3. miesto Marian Mihok

Víťazom gratulujeme a sme na nich  veľmi pyšní .

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným akseňákom za reprezentáciu

AkSen RC Banská Bystrica na Olympiade seniorov 2016

 

Ing.Natália Ceglédyová

Koordinátorka AkSen,RC BB