Aktivity

  • Autor: AkSen o.z.

Infrormácia o prevádzka AkSenu o.z Piešťany

Vážení členovia AkSenu o.z.Piešťany.

 

Aktivity a činnosť nášho obč.združenia skončili v Aura dome na Sládkovičovej.ulici.

Aktivity sa konajú v KC Apolin v Kursalone,kde sú aj

dočasne informačné hodiny v pondelok od 13.hod.-16.hod.

Mimoriadne v pond.27.7.som na dovolenke.

Dovoľujem si upozorniť tých členov,ktorí nemajú vymenený čl.preukaz a zaplatené členské za rok 2019 a na rok 2020 ,môžu tak urobiť do konca septembra.

Tí členovia,ktorí nepotvrdia členstvo za  2 roky,budú mať členstvo pozastavené a nebudú dostávat informácie meilom.

Členovia od 80 rokov členské neplatia.

 

Sme obč.združenie,nezisková organizácia,kde aktivity pripravujeme bezodplatne.Týmto zároveň aj ďakujem všetkým dobrovolníkom,ktorí pri realizácii podujatí pomáhajú.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom Marta Staneková-reg.ved.AkSen Piešťany

č.t.  0907153402           meil.martast@post.sk