Marta Staneková
Koordinatorka AkSen pre Piešťanský región

Pôvodným povolaním učiteľka, neskôr podnikateľka v oblasti aranžovania kvetín, vo voľnom čase vášnivá cestovateľka a dynamická aktívna seniorka.