Lucia Barborášová
Konzultant v sociálnej oblasti

Sociálna pracovníčka – sociálna pedagogička s dlhoročnými skúsenosťami so vzdelávaním dospelých, externá školiteľka v oblasti sociálnej psychológie. Odborný poradca pre oblasť trhu práce a pomoc ťažko zdravotne postihnutým, charitatívne aktivity pre Detský domov Tŕnie.