Adriana Orviská
Spoluzakladateľka združenia

Zabezpečuje koordináciu a manažment priestorov združenia AkSen a radí členom AkSen v oblasti realít a domovov dôchodcov. Absolventka Bc. diplomu vo Verejnej správe na Univerzite v Sládkovičove a dlhé roky spolumajiteľka realitných spoločností. Je tiež činná vo výboroch združenia Hrad-Slavín a združenia Materskej škôlky na Kalvárii.