Jana Jirsáková
špecialista pre procesy a ľudské zdroje

Profesionálnym zameraním je analytikom vo finančnom sektore.