Magdaléna Kunayová
Zástupca regionálneho koordinátora - AkSen Prešov