Emília Wardrop Mamajová
Členka predstavenstva AkSen o.s.,Česká republika